Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thành phố Đồng Hới: Nâng cao chất lượng các cấp học và nguồn nhân lực giáo dục

20-03-2019

Thực hiện Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, TP. Đồng Hới đã tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng các cấp học và nguồn nhân lực của ngành.

 
Hiện nay, quy mô trường lớp các cấp học và trình độ chuyên môn giáo viên được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy và học. Cụ thể, toàn thành phố có 62 trường với 815 lớp; có 51/55 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 92,7%); 100% xã, phường trên địa bàn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 16/16 xã, phường đạt phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Đồng Hới có 1.506 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 100% chuẩn hóa trình độ đào tạo, trong đó 17 nhà giáo và cán bộ quản lý trình độ thạc sỹ, 273 nhà giáo và cán bộ quản lý trình độ đại học; giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt tỷ lệ cao, gồm: mầm non đạt 89,3%, tiểu học đạt 99,8% và THCS đạt 95,3%.

Nhờ đó, đến nay dân số thành phố từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,65%; dân số từ 15-18 tuổi có bằng THCS đạt 99,02%; tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 18-60 tuổi đạt 99,99%.


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0915271011. Email: mn_daiphuong@quangbinh.edu.vn

Website: mndaiphuong.edu.vn