Skip to Content
Sign In

Một số hình ảnh và hoạt động ở lớp học mới.

20-03-2019

Một số hình ảnh và hoạt động ở lớp học mới.

Tổng kết Giải Điền kinh, Bơi lội cấp thành phố năm học 2016-2017

20-03-2019

Tổng kết Giải Điền kinh, Bơi lội cấp thành phố năm học 2016-2017

Vun đắp tình yêu Tết Việt trong Hội Xuân Vinsers 2018

20-03-2019

Vun đắp tình yêu Tết Việt trong Hội Xuân Vinsers 2018

TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0915271011. Email: mn_daiphuong@quangbinh.edu.vn

Website: mndaiphuong.edu.vn