Skip to Content
Sign In

Thành phố Đồng Hới: Nâng cao chất lượng các cấp học và nguồn nhân lực giáo dục

20-03-2019

Thành phố Đồng Hới: Nâng cao chất lượng các cấp học và nguồn nhân lực giáo dục

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

20-03-2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

Giáo dục Đồng Hới với các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

20-03-2019

Giáo dục Đồng Hới với các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0915271011. Email: mn_daiphuong@quangbinh.edu.vn

Website: mndaiphuong.edu.vn